WYDANIE ONLINE

Zgodnie z danymi z Ministerstwa Pracy tylko niewielki procent mężczyzn korzysta z urlopu ojcowskiego. Być może dzieje się tak, dlatego że pracownik-ojciec nie do końca wie, jak skorzystać z takiego wolnego oraz jakie dokumenty musi złożyć. Na pewno będzie mu łatwiej, jeżeli w firmie zostaną udostępnione gotowe wzory w tym zakresie. Dział kadrowy musi za to wiedzieć, z czym wiąże się zawnioskowanie pracownika o takie dni wolne, szczególnie w bardziej skomplikowanych kwestiach jak np. urlop na bliźnięta czy na dziecko adoptowane.

czytaj więcej »

W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy −stosownie do żądania pracownika −orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowę już rozwiązano−o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

czytaj więcej »

Jeżeli z treści pozwu wynika, że powód wywodzi swoje roszczenia odszkodowawcze względem spółki nie tylko z faktu, że wskutek śmierci ojca pogorszyła się jego sytuacja materialna, ale również wskazuje na elementy o charakterze niematerialnym (utrata więzi emocjonalnej, psychicznej, rodzinnej itp., jakie łączyły go z ojcem), to dla prawidłowości wyroku zbadane muszą być obie kwestie. Nawet jeżeli w trakcie procesu wyjdzie na jaw, że jedna z nich jest nieprawdziwa.

czytaj więcej »

Jeśli pracodawca w wyniku własnego zaniechania doprowadzi do sytuacji, w której pracownikowi zostanie wypłacone świadczenie, które zgodnie z przepisami ustawowymi, mu się nie należy, to wtedy pracodawca musi samodzielnie ponieść ujemne konsekwencje własnych zaniedbań.

czytaj więcej »

wiper-pixel