WYDANIE ONLINE

Polecając pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, w głównej mierze koncentrujemy się na tym, żeby nikt nie zarzucił nam zatrudniania w warunkach umowy o pracę. Niemniej jednak to nie jedyny „problem”, jaki istnieje podczas wykonywania pracy na podstawie takiej umowy. Nawet osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia czy dzieła trzeba zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W jakim zakresie zleceniodawca jest obowiązany zapewnić takie warunki? Sprawdźmy, które przepisy dotyczące bhp musimy stosować wobec osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

czytaj więcej »

Zmiany organizacyjne w firmie spowodowane pogorszeniem się kondycji finansowej pracodawcy często prowadzą do likwidacji stanowisk pracy, a w konsekwencji do zmniejszenia stanu zatrudnienia. Likwidacja taka niesie za sobą wiele skutków, tak dla pracodawcy, jak i pracownika.

czytaj więcej »

Definicja mobbingu została wprowadzona do Kodeksu pracy już dawno, wraz z określeniem obowiązków pracodawcy w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku. Nadal jednak nie brakuje sporów sądowych na tym polu. To niestety dowód na to, że pracodawcy nie wiedzą, jak zapobiegać mobbingowi oraz jak go zwalczać. Warto jednak wiedzieć, że choć za mobbing w miejscu pracy odpowiadamy my jako pracodawca, to wprowadzenie w zakładzie odpowiednich narzędzi oraz stosowanie się do nich może uchronić nas przed odpowiedzialnością i roszczeniami pracownika z tego tytułu.

czytaj więcej »

wiper-pixel