WYDANIE ONLINE

Niejednemu pracodawcy zdarzyło się, że zwalniając pracownika dyscyplinarnie nie był w 100% pewien zasadności zastosowania tego trybu rozwiązania umowy. A przecież w takiej sytuacji konflikt przed sądem pracy to niemal pewnik. Nie warto wówczas czekać na niepewny dla pracodawcy wynik procesu. Można przecież dojść do porozumienia z pracownikiem i to jeszcze przed pierwszą rozprawą lub zanim w ogóle sporna sprawa trafi do sądu - zawierając ugodę pozasądową dotyczącą zmiany trybu rozwiązania stosunku pracy.Radzimy, jak poprawnie sformułować zapisy takiego dokumentu, aby w jak największym stopniu zabezpieczyć interesy pracodawcy.

czytaj więcej »

  Niektóre unormowania dotyczące czasu pracy muszą znaleźć się w regulaminie pracy (jeżeli pracodawca ma obowiązek jego wydawania). Dotyczy to m.in. stosowanych systemów  i rozkładów czasu pracy, okresów rozliczeniowych, pory nocnej. Ponadto, poprzez odpowiednie zapisy w regulaminie pracy pracodawca może zmodyfikować pewne regulacje kodeksowe. Przykładowo - zwiększyć roczny limit godzin nadliczbowych ponad kodeksowe 150 godzin w roku kalendarzowym, czy też wprowadzić inne, niż wynikające z Kodeksu pracy, godziny przypadania niedzieli i święta. Jest też kilka kwestii, które fakultatywnie można zapisać w regulaminie, ponieważ ułatwi to pracodawcy organizację procesu pracy.

czytaj więcej »

Święta za pasem, a to doskonała okazja, aby obdarować pracowników prezentami.  Popularne są zwłaszcza paczki lub bony świąteczne z ZFŚS. Pamiętajcie jednak, że choć pozwalają one oszczędzić na podatkach i składkach, to jest to pomoc socjalna. Aby ją przyznać, musicie spełnić kilka warunków. Przede wszystkim konieczny jest odpowiedni zapis w regulaminie funduszu socjalnego. Jak ma on brzmieć radzimy w tym tekście. Ale to nie wszystko – ważne są też stosowane przez pracodawcę zasady przyznawania omawianych świadczeń. Uważajcie też co wkładacie do paczki świątecznej!

czytaj więcej »

wiper-pixel