WYDANIE ONLINE

Mimo że zasadniczo nie musimy ustalać planu urlopów, to może on jednak przydać się, np.  w dyscyplinowaniu pracowników do wykorzystania zaległych urlopów. Pomaga też przewidzieć z wyprzedzeniem nieobecności pracowników, jego zapisy są bowiem zasadniczo wiążące dla obu stron. Są przypadki, gdy ostateczny termin urlopu będzie inny niż wskazany w planie. Jak sporządzać plan urlopów? Jaki okres powinien on obejmować? Jak długo należy go obecnie przechowywać? Na ile jest wiążący? Sprawdźmy odpowiedzi na pytania i poznajmy wyjaśnienia ekspertów.

czytaj więcej »

Od generalnej zasady, że umowę na okres próbny z konkretnym pracownikiem możemy zasadniczo zawrzeć tylko raz i to tylko na początku zatrudnienia (przed innymi umowami), są wyjątki. Powstaje więc pytania, kiedy możemy z tą samą osobą jeszcze raz zawrzeć umowę na okres próbny, czy umowy na okres próbny są limitowane oraz co zapisać w umowie na okres próbny. Nie zawsze też jesteśmy pewni, w jaki sposób możemy rozwiązać taką umowę.

czytaj więcej »

W 2020 roku PIP zamierza przeprowadzić 72 tys. kontroli. W planach inspekcji pracy jest kontynuowanie zadań obejmujących kontrole: legalności zatrudnienia, przestrzegania prawa wobec pracowników tymczasowych i prawidłowości delegowania pracowników. PIP zapowiada też m.in. aktywność kontrolną w zakresie PPK.

czytaj więcej »

Pracodawca musi liczyć się z koniecznością zapłaty odszkodowania gwarancyjnego należnego pracownikowi za przedwczesną utratę zatrudnienia, jeśli: przedwcześnie – wbrew przewidzianym w zakładowych aktach prawa pracy gwarancjom trwałości zatrudnienia – rozwiąże z pracownikiem stosunek pracy w trybie dyscyplinarnym i w procesie wszczętym wskutek wniesienia odwołania od „dyscyplinarki” nie zdoła wykazać, że pracownik faktycznie dopuścił się zachowania, które uzasadniało rozwiązanie z nim umowy o pracę w trybie art. 52 kp. Wyrok SN z 2 kwietnia 2019 r., I PK 12/18

czytaj więcej »

wiper-pixel