WYDANIE ONLINE

Załóżmy, że raz na jakiś czas pracownik korzysta z możliwości pracy w domu. Czy do takich przypadków należy stosować przepisy o telepracy? Sprawdźmy, jakie są zasady zatrudniania pracowników na podstawie telepracy. Może ona bowiem przynieść pewne korzyści, choć wiąże się z określonymi wymogami. W większości przypadków, aby móc stosować telepracę, trzeba ustalić regulamin telepracy. Dlatego wykorzystajmy gotowy przykładowy wzór takiego regulaminu wraz z opisem oraz  wzór umowy z telepracownikiem w sprawie użytkowanego sprzętu.

czytaj więcej »

Za każdą pojedynczą godzinę pracy w nocy, nawet nadliczbową (nieplanowaną) przysługuje dodatek nocny. Pracownik może otrzymać dwa dodatki: za nadgodziny i nocny. Z kolei oddanie czasu wolnego za nadgodziny w nocy nie zwalnia z obowiązku zapłaty dodatku nocnego. Warto przyjrzeć się zasadom polecania pracy nocnej i przyznawania dodatku nocnego, zwłaszcza teraz, gdy ten ostatni znacznie wzrasta od nowego roku wraz ze znacznym wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w aktach osobowych od stycznia 2019 roku każdemu pracownikowi trzeba umieszczać odcinek z wypłaty?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak prawidłowo stworzyć plan urlopów wypoczynkowych na 2020 rok? Czy powinno się w nim zawrzeć także urlopy zaległe z 2019 rok (na chwilę obecną nie wiadomo, w jakim wymiarze urlopy te będą wykorzystane do końca 2019 roku). 

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik, zatrudniony na czas nieokreślony, ustnie oraz e-mailem ustalił z pracodawcą, że odejdzie z końcem miesiąca (30 listopada), po czym poszedł na zwolnienie lekarskie. Czy rozwiązanie umowy dochodzi do skutku na podstawie e-maila, czy też musi być dokument formalny, np. spisane porozumienie stron? Co w sytuacji gdy przełożony rozmawiał nieformalnie z pracownikiem, żeby został w pracy do końca miesiąca? Czy jeżeli pracownik uda się na zwolnienie lekarskie w tym czasie, to pracodawca może przyjąć, że dogadał się z pracownikiem na koniec miesiąca i zakończyć mu tak umowę?

czytaj więcej »

Pytanie: 20 grudnia br. pracodawca rozda pracownikom upominki świąteczne. Oczywiście doliczy je do przychodu pracowników. Ale kiedy powinno to nastąpić? Wynagrodzenia pracodawca wypłaca 8. dnia każdego miesiąca z dołu. Wypłata za listopad zostanie przelana na konta pracowników 8 grudnia (przed wręczeniem prezentów), a wypłata za grudzień – 8 stycznia. Prezenty już przychodzą od dostawców, więc część faktur będzie z datą listopadową. Czy pracodawca może wartość prezentów doliczyć do wypłat za grudzień wypłaconych w styczniu?

czytaj więcej »

Gdy z umowy o pracę wynika obowiązek uzyskania zgody pracodawcy na pracę w nadgodzinach, a pracownik jest zatrudniony w systemie zadaniowym i nie może wykazać faktycznie przepracowanych nadgodzin, należności z tego tytułu mu nie przysługują. Ciężar udowodnienia zbyt wielu zadań i nadgodzin w przypadku zadaniowego czasu pracy spoczywa przede wszystkim na pracowniku.Wyrok SN z 4 września 2019 r. (II PK 172/18)

czytaj więcej »

Pracownik poszkodowany w wypadku przy pracy może uzyskać odszkodowanie od ZUS i z ubezpieczenia prywatnego OC pracodawcy. Nie wyklucza to jednak zasadności dodatkowych roszczeń o uzupełniające odszkodowanie i zadośćuczynienie, kierowanych bezpośrednio do pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy, który spowodował u pracownika poważny uszczerbek na zdrowiu.Wyrok SN z 17 lipca 2019 r. (I PK 68/18)

czytaj więcej »

Podniesienie stawki minimalnego wynagrodzenia od 2020 roku oznacza, że więcej osób będzie mogło obniżyć wpłatę podstawową. Jednocześnie na rachunki osób najmniej zarabiających firmy wpłacą wyższe kwoty. W 2020 r. wynagrodzenie minimalne znacznie wzrosło i obecnie jest ustalone na poziomie 2.600 zł.

czytaj więcej »

wiper-pixel