WYDANIE ONLINE

W przypadku gdy pracownik zwracał się do nas o duplikat świadectwa pracy, to przez 7 września br. musieliśmy wydać mu odpis świadectwa pracy i tylko „w uzasadnionych przypadkach”. Teraz ma prawo zażądać jego odpowiednio oznaczonej kserokopii. Może to oznaczać dla nas nieco mniej pracy, ponieważ nie trzeba już przepisywać danych. Zasadniczo nie możemy odmówić wydania takiej kopii. Sprawdźmy, co się zmieniło i jakie obecnie mamy obowiązki w zakresie wydawania pracownikom kopii świadectw pracy (i innych dokumentów z akt osobowych).

czytaj więcej »

Umowa o pracę to podstawowy dokument, który kreuje stosunek pracy i określa warunki zatrudnienia. Przygotowanie takiej umowy zwykle nie przysparza wielu kłopotów, szczególnie gdy warunki zatrudnienia zostały już wcześniej przez strony ustalone. Sytuacja jednak komplikuje się, gdy w umowie mają pojawić się dodatkowe, indywidualnie negocjowane postanowienia, np. dotyczące dłuższego okresu wypowiedzenia niż kodeksowy czy rozkładu czasu pracy pracownika. Jakie niestandardowe postanowienia mogą znaleźć się w umowie o pracę i na co warto zwrócić szczególną uwagę, aby uniknąć błędów lub niejasnych zapisów? W tym materiale omawiamy 7 najczęstszych „nietypowych” zapisów pojawiających się w umowach o pracę.

czytaj więcej »

Kilku grupom pracowników utratę pensji zrekompensuje dodatek wyrównawczy. Sprawdźmy, jakich dokładnie sytuacji to dotyczy, kiedy musimy go wypłacić danemu pracownikowi oraz o czym powinniśmy pamiętać przy wyliczaniu wysokości tego dodatku.

czytaj więcej »

Kwestia organizacji pracy szkoły i zagospodarowania czasu pracy nauczycieli w okresie przerwy świątecznej co roku budzi wątpliwości dyrektorów i nauczycieli. Podczas tej przerwy w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych nie prowadzi się planowanych zajęć z uczniami, którzy korzystają wówczas z wolnego, ale nie oznacza to, że nauczyciele mają wówczas „urlop”. Kto zatem, w jakim wymiarze i na jakich zasadach powinien wówczas „dyżurować” w szkole?

czytaj więcej »

W trakcie roku szkolnego pojawia się wiele sytuacji, kiedy zaplanowane dla nauczyciela godziny ponadwymiarowe nie mogą być przez niego zrealizowane, np. w dni wolne od zajęć dydaktycznych czy w czasie zimowej przerwy świątecznej. Powstaje wówczas pytanie, czy nauczycielowi należy się za nie wynagrodzenie. Odpowiedź nie jest jednoznaczna i uniwersalna, ponieważ odpłatność za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe zależy od kilku przesłanek, zaś każdy przypadek należy rozpatrywać osobno.

czytaj więcej »

We wrześniu tego roku nauczyciele otrzymali podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych o 9,6%. Mimo tego, w związku ze wzrostem pensji minimalnej od 1 stycznia 2020 r., prawie 19 tysięcy nauczycieli miało zarabiać poniżej minimalnej krajowej. Dobra wiadomość jest taka, że nowelizacja rozporządzenia płacowego dla nauczycieli przewiduje wyrównanie ich pensji do nowej wysokości wynagrodzenia minimalnego.

czytaj więcej »

Pracownikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot składek na ubezpieczenie emerytalne, które zostały legalnie przekazane przez jego pracodawcę do ZUS, a następnie do otwartego funduszu emerytalnego, z którym pracownik zawarł ważną umowę członkowską.Wyrok SN z 31 stycznia 2019 r., I UK 421/17

czytaj więcej »

Zestawienie danych o kontrahentach pracodawcy, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone, nie może być uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa. Przesłanie ich na prywatny e-mail przez pracownika nie musi być powodem do „dyscyplinarki”, chyba że pracownik przesyła je po to, by wykorzystać informacje do swojej późniejszej działalności konkurencyjnej, albo przekazując te dane poza firmę, świadomie zamierza działać na szkodę pracodawcy. Wówczas zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika będzie zasadne. Przekazanie przez pracownika poza firmę niezabezpieczonych danych o kontrahentach nie stanowi ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa i nie może być uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, chyba że pracownik przekazał te dane w związku z działalnością konkurencyjną albo gdy świadomie działał na szkodę pracodawcy.Wyrok SN z 3 kwietnia 2019 r., II PK 334/17

czytaj więcej »

wiper-pixel