WYDANIE ONLINE

Pracownikowi łatwiej pozwać pracodawcę o odszkodowanie z tytułu mobbingu, ponieważ, żeby to zrobić, od września 2019 r. nie musi już najpierw rozwiązywac stosunku pracy. Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, ponieważ odpowiada on nie tylko za czynne znęcanie się nad pracownikami, ale także za niewywiązanie się z obowiązku przeciwdziałania występowaniu zachowań mobbingowych innych osób. Pamiętajmy, że nie każda przykrość, jaka spotka pracownika, oznacza mobbing. Sprawdźmy, kiedy wystąpi mobbing, za co odpowiada pracodawca i jakie roszczenia ma ofiara mobbingu, zwłaszcza po zmianach z września.

czytaj więcej »

7 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła duże zmiany w zakresie rozpoznawania spraw cywilnych. Dotyczy to również sądów pracy. Dlatego pracodawcy powinni znać te zmiany, ponieważ niewiedza może mieć bardzo negatywne skutki procesowe. Dotyczy to szczególnie udziału w posiedzeniu przygotowawczym. Sprawdźmy najważniejsze informacje oraz praktyczny komentarz do nich.

czytaj więcej »

W sezonie jesienno-zimowym pracownicy często chorują i korzystając ze zwolnień lekarskich. Nie wykonują swoich zadań, terminy się przesuwają, projekty nie mogą być zrealizowane na czas. Inny pracownik z działu musi przejąć obowiązki nieobecnego pracownika. Dezorganizacja pracy spowodowana długotrwałą nieobecnością pracownika może stanowić przyczynę wypowiedzenia mu umowy o pracę. Dezorganizacja pracy może polegać nie tylko na opóźnieniach w realizacji zadań pracodawcy, konieczności zatrudniania innych osób na zastępstwo albo przesuwania pracowników z innych wydziałów. Może także polegać na zwiększeniu obowiązków pracowników obecnych w pracy (większym ich obciążeniu), co sprzyja błędom, pomyłkom, zmęczeniu pracujących. Powstaje więc pytanie, kiedy możemy takiemu pracownikowi wypowiedzieć umowę o pracę.

czytaj więcej »

Zdarza się często, że pracownicy korzystają czasami z tzw. wyjść prywatnych, czyli wolnego na załatwienie spraw osobistych. Takie wyjście można odpracować także w innym dniu. Nie spowoduje to powstania nadgodzin, pod warunkiem że pracownik złożył pisemny wniosek o tego rodzaju wyjście. Kiedyś zakładano, że taki wniosek może być zastąpiony także wpisem w księdze wyjść, proponującym termin odpracowania oraz potwierdzonym podpisem pracownika. Po zmianach z 2019 r. lepiej zbierać indywidualne wnioski albo ewentualnie założyć indywidualne książki wyjść dla danego pracownika. Sprawdźmy, jaki nie popełnić błędu, rozliczając i ewidencjonując wyjścia prywatne pracowników.

czytaj więcej »

wiper-pixel