WYDANIE ONLINE

Nie każda krytyka pracownika będzie mobbingiem. Tak samo nie każda krytyczna uwaga naszego podwładnego będzie uprawniała nas do zwolnienia go z pracy. Problem w tym, że zagadnienia tego wprost nie regulują żadne przepisy. Kwestia ta natomiast jest przedmiotem bogatego orzecznictwa. Sprawdźmy zatem, które zachowania podwładnych możemy uznać już za przekroczenie „dopuszczalnej krytyki” a które będą wątpliwe jako przyczyna rozwiązania umowy.

czytaj więcej »

Przejście (w sensie ekonomicznym) korzyści z majątku pracodawcy (zubożonego) do majątku pracownika (wzbogaconego) następuje wtedy, gdy pracodawca-płatnik opłaca za pracownika składki ubezpieczeniowe w całości ze swoich środków. Wyrok SN z 26 września 2018 r., sygn. akt: II PK 151/17

czytaj więcej »

Napiwki nie są wynagrodzeniem za pracę. Niemniej jednak w rozumieniu przepisów podatkowych stanowią rodzaj przychodu ze stosunku pracy i dlatego należy od nich obliczyć i odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne na zasadach analogicznych, jak w przypadku wynagrodzenia za pracę. Wyrok SN z 13 września 2018 r., sygn. akt: II UK 343/17

czytaj więcej »

W razie złożenia pracownikowi oświadczenia o zastosowaniu wypowiedzenia zmieniającego po upływie okresu gwarancyjnego (okresu wypowiedzenia) pracownika obowiązują mniej korzystne warunki pracy lub płacy niż mające zastosowanie dotychczas. W rezultacie, krańcową datą wypowiedzenia zmieniającego jest dzień, po upływie którego dotychczasowe warunki pracy lub płacy staną się nieaktualne. Wyrok SN z 13 września 2018 r., sygn. akt: II PK 141/17

czytaj więcej »

Kodeks pracy przewiduje sytuacje, w których mamy obowiązek przenieść pracownika do innej pracy. I wówczas pojawia się pytanie – co z treścią umowy o pracę, czy konieczny jest aneks i co z wynagrodzeniem. Przydadzą się też określone dokumenty. Proponujemy gotowe wzory pism kierowanych do pracowników, którzy muszą zostać  przeniesieni do innej pracy, i praktyczne wskazówki w tym temacie.

czytaj więcej »

wiper-pixel