WYDANIE ONLINE

Zwolniliśmy pracownika. Ten jednak postanowił odwołać się do sądu pracy. I co dalej? Czego może żądać dawny podwładny? Czy jeżeli sąd orzeknie przywrócenie do pracy, zawsze mamy obowiązek przyjąć pracownika? Warto wiedzieć wcześniej, czego spodziewać się na rozprawie sądowej. A jeszcze lepiej mieć świadomość, jakich błędów nie popełniać, żeby nie zwiększać szans pracownika na wygraną.

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik ma dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić nas na szkodę, możemy zawrzeć z nim umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określamy okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy. W praktyce występuje wiele wątpliwości związanych między innymi z obliczaniem należnego pracownikowi odszkodowania. Regulacja ustawowa jest bardzo skromna, a co za tym idzie − kluczowe znaczenie dla prawidłowego stosowania tej instytucji ma znajomość orzecznictwa Sądu Najwyższego.

czytaj więcej »

Zdarza się, że kończą się 182 dni choroby i nie wiadomo, co dzieje się z pracownikiem. Czy można go wówczas zwolnić z art. 53 Kodeksu pracy? Czy może jednak lepszym wyjściem będzie zastosowanie zwolnienia bez wypowiedzenia z art. 52? A gdy wróci do pracy, czy wolno wypowiedzieć mu umowę z powodu częstych i długotrwałych zwolnień lekarskich? Z wynagrodzeniem chorobowym i zasiłkiem też jest sporo problemów. Na przykład jak go liczyć w przypadku zmiany wymiaru etatu?

czytaj więcej »

wiper-pixel