WYDANIE ONLINE

Pracownik, który jest zatrudniony minimum 6 miesięcy i jest rodzicem lub opiekunem dziecka do 6 lat, ma prawo do urlopu wychowawczego. Urlop ten jest udzielany na wniosek podwładnego. Co jednak powinien zawierać taki dokument? Kiedy pracownik ma złożyć nam taki wniosek, żeby był wiążący? A po jego wykorzystaniu: co dzieje się z urlopem wypoczynkowym i dlaczego to, w jaki sposób pracownik wykorzystał urlop rodzicielski, ma znaczenie przy wykorzystywaniu urlopu wychowawczego?

czytaj więcej »

 Samo rzekome „wykrycie” nieprawidłowości w pracy pracownika dokonane w ramach audytu przeprowadzonego w grudniu 2014 roku nie jest wystarczające dla stwierdzenia, że pozwany pracodawca nie naruszył 1-miesięcznego terminu na rozwiązanie z pracownikiem umowy bez wypowiedzenia. Należy bowiem rozważyć, czy w międzyczasie kompetentni przedstawiciele pracodawcy posiadali możliwość bieżącego monitowania pracy podwładnego.

czytaj więcej »

Naruszenie obowiązku równego traktowania pracowników, którzy jednakowo wypełniają takie same obowiązki, uzasadnia pociągnięcie pracodawcy do odpowiedzialności odszkodowawczej na ogólnych zasadach prawa cywilnego odnoszących się do odpowiedzialności kontraktowej.

czytaj więcej »

Za to samo przewinienie możemy ukarać pracownika karą porządkową oraz zwolnić go z pracy. Podobnie jedno naruszenie może być podstawą do ukarania i pozbawienia premii.

czytaj więcej »

wiper-pixel