WYDANIE ONLINE

Z pewnością w wielu firmach część pracowników ma jeszcze do wykorzystania zaległe urlopy wypoczynkowe z zeszłego roku. I niejednokrotnie powstaje problem ze skłonieniem podwładnych do wykorzystania tych urlopów do końca września. Brak efektywnego sposobu na wyjście z takiej sytuacji grozi zaś naszą odpowiedzialnością w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Co zatem możemy zrobić, aby nakłonić pracowników do wykorzystania zaległych urlopów?

czytaj więcej »

Pracownik może wyrazić zgodę na potrącanie z jego wynagrodzenia sum, które nie są egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych. W tym jednak zakresie musimy stosować się do oświadczenia pracownika – zarówno co do terminu tych potrąceń, jak i ich wysokości. Co więcej – pracownik w każdym czasie może cofnąć taką zgodę.

czytaj więcej »

Pracownicy supermarketów, banków, hoteli, restauracji, zakładów kosmetycznych, wymiaru sprawiedliwości i wielu innych branż zobowiązani są do przestrzegania określonych przez pracodawców zasad związanych z ubiorem, które często zostały spisane pod postacią regulaminów lub instrukcji. Pracodawcy uzasadniają konieczność tworzenia zakładowych dress codów potrzebą dbania o wizerunek firmy i jej profesjonalizm. Z prawnego punktu widzenia takie działania pracodawców mogą jednak budzić wątpliwości.

czytaj więcej »

Treść regulaminu wynagradzania powinna być ustalona z organizacjami związkowymi. Nie oznacza to jednak, że firmy, w których nie działają takie organizacje, nie mogą wydać takiej regulacji.

czytaj więcej »

Orzekając, czy dane zatrudnienie jest umową cywilnoprawną, czy w rzeczywistości jest to umowa o pracę, należy przeprowadzić wszechstronną i wnikliwą analizę cech stosunku prawnego łączącego strony, w wyniku której okazałoby się, które cechy (charakterystyczne dla stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnego) są przeważające. Gdyby zaś się okazało, że taka analiza nadal nie pozwala na jednoznaczne zaklasyfikowanie danej umowy jako stosunku pracy bądź stosunku cywilnoprawnego, to należy wziąć pod uwagę również ujawnioną w chwili zawarcia umowy zgodną wolę stron.Wyrok SN z 29 listopada 2017 r., sygn. akt I PK 358/16

czytaj więcej »

wiper-pixel