WYDANIE ONLINE

Telepraca, choć dość wygodna zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika, może przysporzyć wielu trudności. Począwszy od formy, w jakiej zmienić pracownikowi umowę, przez czas pracy i urlopy, a na naszych nietypowych obowiązkach wobec pracownika i kontrolach u niego w domu skończywszy. Sprawdźmy, jak zatrudnić telepracownika, by nie martwić się tym, że coś może nas zaskoczyć.

czytaj więcej »

Powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące rozliczania podróży służbowych nie wiążą bezpośrednio wszystkich pracodawców. I tak – jeśli reprezentują sferę pozabudżetową, mogą wprowadzić w tym zakresie własne regulacje, np. w regulaminie wynagradzania. Trzeba jedynie stosować wówczas ograniczenia odnośnie do minimalnej wysokości diet oraz pamiętać, że z zasady pracownik nie powinien ponosić kosztów pracy. Dzięki temu można nie tylko ograniczyć koszty delegacji, ale też doprecyzować niektóre kwestie związane z ich rozliczaniem.

czytaj więcej »

Zawarcie umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. W przypadku ustnych uzgodnień  należy je potwierdzić pisemnie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować mandatem ze strony inspektora PIP lub sprawą sądową.

czytaj więcej »

wiper-pixel