WYDANIE ONLINE

Zasada proporcjonalności urlopu ma zastosowanie m.in. w razie trwającej co najmniej miesiąc nieobecności np. z powodu urlopu bezpłatnego. Wykorzystuje się ją również do obliczenia urlopu w razie zmiany wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego. Jeżeli w ramach jednego roku zajdą obie te okoliczności, urlop pracownika ulega podwójnej redukcji. Warto już teraz sprawdzić, jakie zasady urlopowe obowiązują przy zmianie etatu lub pracodawcy w trakcie roku.

czytaj więcej »

Co świadczy o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę? Kiedy dochodzi do przejęcia tylko części zakładu? Czy pracownik może z tego powodu rozwiązać umowę? Jakie obowiązki ma pracodawca, który przejął pracowników i ten, który ich „oddał”? To tylko niektóre z pytań, jakie towarzyszą pracodawcy w przypadku poważniejszych zmian organizacyjnych. Oto tekst, który podsumowuje, co dokładnie – i kiedy – musimy wówczas zrobić.

czytaj więcej »

Jeśli ze względu na charakter wykonywanych zadań obliczanie godzin nadliczbowych jest bardzo utrudnione (pracownicy pracują stale poza zakładem), możemy wprowadzić ryczałt za nadgodziny. Pomoże nam to uniknąć wielu obowiązków biurokratycznych. Kiedy jednak ryczałt się nie sprawdzi? Czy wszystkich pracowników możemy nim objąć? Jak go ustalić, żeby nie przepłacać?

czytaj więcej »

wiper-pixel