WYDANIE ONLINE

W systemie równoważnym nadgodziny dobowe powstaną dopiero po przekroczeniu przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy. Ale nie zawsze tak będzie. Jeśli bowiem w danym dniu nie planowano 12 godzin pracy, tylko 8 albo 4, to nadgodziny dobowe powstają już po zakończeniu 8. godziny pracy. A jak rozliczyć pracę w przypadku wezwania pracownika do pracy w dniu wolnym? Z drugiej strony – jak efektywnie planować pracę, żeby nie trzeba było płacić za nadgodziny?

czytaj więcej »

W sytuacji, gdy na powód rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ma wpływ kilkanastępujących po sobie zdarzeń, miesięczny termin na wypowiedzenie należy liczyć od ostatniego naruszenia. Niemniej aby można było mówić o ciągłości zdarzeń, przerwa między zdarzeniami nie może być dłuższa niż 6 miesięcy. Wyrok SN z 9 maja 2017 r., sygn. akt: II PK 80/16

czytaj więcej »

wiper-pixel