WYDANIE ONLINE

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy związanej ze świadczeniem usług może łączyć się z koniecznością odbywania wyjazdów. W takim przypadku zleceniobiorcy przysługuje zwrot kosztów bezpośrednio z tym związanych – chyba, że wyraźnie wyłączono je w umowie. Można też zrobić odwrotnie: rozszerzyć w umowie zakres świadczeń dla zleceniobiorcy. I to nawet na taki, jaki przysługuje pracownikom  odbywającym podróże służbowe. Jak jednak sformułować takie zapisy, aby były bezpieczne dla nas i nie naraziły nas na zarzut obchodzenia przepisów prawa pracy?

czytaj więcej »

Pracownicy niepełnoetatowi są potrzebni i obecni niemal w każdej firmie. Zatrudnianie ich daje możliwość takiej organizacji podmiotu, która pozwala na utrzymanie ciągłości pracy, bez naruszania przepisów dotyczących norm czasu pracy, a przede wszystkim oznacza elastyczność w planowaniu czasu pracy w stosunku do potrzeb biznesowych pracodawcy. Jednak, oprócz udogodnień, jakie daje zatrudnianie tej grupy pracowników, istnieje też kilka dodatkowych obowiązków po stronie pracodawcy. Potrzebne są np. dodatkowe zapisy w umowie o pracę. Zastanawiacie się, co musimy zapisać w umowie o pracę pracownika, którego zatrudniamy na niepełny etat? Jakie warunki zatrudnienia powinniśmy określić w informacji wręczanej takiemu pracownikowi? Na co musimy uważać, ustalając jego rozkład czasu pracy i wynagrodzenie?

czytaj więcej »

W zależności od okoliczności odmowa wyrażenia przez związek zawodowy zgody na rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę może być nieuzasadniona. Szczególnie jeżeli pozostaje w oczywistej sprzeczności z celem, jakiemu służy ochrona związkowa, oraz z zasadami współżycia społecznego. Wyrok SN z 11 kwietnia 2017 r., sygn. akt I PK 142/16

czytaj więcej »

Możliwość doraźnego korzystania przez pracownika przy wykonywaniu zadań służbowych z pomocy innych pracowników wcale nie oznaczała, że pracodawca zorganizował pracę podwładnego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyrok SN z 13 kwietnia 2017 r., sygn. akt I PK 146/16

czytaj więcej »

wiper-pixel