WYDANIE ONLINE

Jeśli rozkład czasu pracy pracowników jest stały (np. zapisany w regulaminie pracy), nie trzeba cyklicznie ogłaszać rozkładów na poszczególne okresy rozliczeniowe lub ich części. Jednak system zmianowy w większości przypadków będzie już wymagał cyklicznego ogłaszania indywidualnych rozkładów na poszczególne okresy. Nie znaczy to jednak, że cyklicznie trzeba tworzyć rozbudowane grafiki. Wiele da się uprościć. Można np. w regulaminie pracy sztywno określić godziny poszczególnych zmian, a w cyklicznych rozkładach podawać jedynie, która grupa pracowników obsadza konkretną zmianę.

czytaj więcej »

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przewiduje możliwość prowadzenia wspólnej działalności socjalnej przez kilku pracodawców. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla mniejszych pracodawców, dysponujących niewielkimi środkami finansowymi na działalność socjalną, a także firm powiązanych ze sobą organizacyjnie, kapitałowo lub branżowo. Jak stworzyć umowę o wspólnej działalności, aby zaspokoić potrzeby wszystkich stron? Jakie jeszcze inne dokumenty musimy przygotować?

czytaj więcej »

wiper-pixel