WYDANIE ONLINE

Wrzesień i październik to początek roku akademickiego. W związku z tym w firmie mogą znaleźć się  pracownicy, którzy chętnie podnieśliby swoje kwalifikacje. Kodeks pracy przewiduje dwie formy podnoszenia kwalifikacji. Pracownik może się szkolić z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. W sytuacji, gdy pracownik uzupełnia wiedzę z aprobatą pracodawcy, może liczyć na dodatkowe uprawnienia.

czytaj więcej »

O tym, czy pracownik ma zamiar korzystać ze zwolnienia „na opiekę” w dniach, czy w godzinach, decyduje pierwszy wniosek w danym roku kalendarzowym. Natomiast deklarację co do tego, czy pracownik w ogóle chce korzystać z tego uprawnienia, wystarczy złożyć raz. Nie trzeba jej ponawiać co roku – chyba że pracownik chce coś zmienić.

czytaj więcej »

wiper-pixel