WYDANIE ONLINE

Możemy zawrzeć z kandydatem do pracy umowę, która ma na celu podpisanie właściwej umowy o pracę. Sprawdzi się ona szczególnie w sytuacjach, gdy chcemy „przetrzymać” pracownika, a nie jest możliwe zatrudnienie go od razu. Warto jednak najpierw dowiedzieć się, do czego zobowiązuje zawarcie takiej umowy oraz jakie roszczenia przysługują kandydatowi na pracownika, jeżeli będziemy uchylać się od obowiązku zawarcia umowy przyrzeczonej.

czytaj więcej »

Z pewnością w wielu firmach część pracowników ma jeszcze do wykorzystania zaległe urlopy wypoczynkowe z zeszłego roku. I niejednokrotnie powstaje problem ze skłonieniem ich do wykorzystania tych urlopów do końca września. Brak efektywnego sposobu na wyjście z takiej sytuacji grozi zaś odpowiedzialnością pracodawcy w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Co zatem możemy zrobić, aby nakłonić pracowników do wykorzystania zaległych urlopów?

czytaj więcej »

Zatrudnienie pracownika to zwieńczenie całego procesu rekrutacyjnego. Z drugiej strony jest to początek kolejnej fazy związanej z przygotowaniem i prowadzeniem całej dokumentacji pracowniczej. Jak się dobrze przygotować i prawidłowo przeprowadzić proces rekrutacyjny? Jakie obowiązki mamy wobec nowo zatrudnianego pracownika? Jakie wzory dokumentów powinniśmy mieć przygotowane?

czytaj więcej »

wiper-pixel