WYDANIE ONLINE

 Pracownik może (tylko na swój wniosek, nigdy na polecenie pracodawcy!) używać samochodu prywatnego do jazd lokalnych, w obrębie miejscowości, gdzie znajduje się jego miejsce pracy. Musimy wówczas zwracać mu koszty – albo za pomocą kilometrówki, albo ryczałtem. Jak je obliczać? Kiedy i jak pomniejszać ryczałt? Jak jest on opodatkowany i oskładkowany? Uniknijmy korekt i kosztownych błędów.

czytaj więcej »

Kodeks pracy przewiduje sytuacje, w których mamy obowiązek przenieść pracownika do innej pracy. I wówczas pojawia się pytanie – co z treścią umowy o pracę, czy konieczny jest aneks i co z wynagrodzeniem. Przydadzą się też określone dokumenty. Proponujemy gotowe wzory pism kierowanych do pracowników, którzy muszą zostać  przeniesieni do innej pracy, i praktyczne wskazówki w tym temacie.

czytaj więcej »

Niejednokrotnie w sytuacjach, gdy jesteśmy zmuszeni rozwiązać umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym, pracownik stara się uniknąć tego poprzez nieobecność w pracy. Wtedy nie pozostaje nam nic innego, jak wysłać nasze oświadczenie woli pocztą lub spróbować je doręczyć w inny sposób. Niesie to ze sobą wiele problemów praktycznych. Sprawdźmy więc, kiedy umowa tak naprawdę się rozwiąże, czy mamy szansę wycofać się z naszej dyscyplinarki i kiedy powinniśmy wystawić świadectwo pracy.

czytaj więcej »

Kodeks pracy nie przewiduje szczególnych przepisów dotyczących rozwiązywania umów o pracę w firmach, które zatrudniają niewielką liczbę pracowników (poniżej 20). Mimo to pewne odrębności istnieją – związane choćby z niestosowaniem tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych. Dodatkowo, rozwiązanie umowy o pracę jest jedną z najczęstszych przyczyn sporów między pracodawcą a pracownikami – również w mniejszych firmach. Warto więc mieć pewność, że dokonujemy tego zgodnie z prawem. W tym artykule opisujemy specyfikę problemów, które mogą towarzyszyć małym firmom przy zwalnianiu pracowników. Zamieściliśmy wiele praktycznych przykładów, a także wzory najbardziej przydatnych dokumentów.

czytaj więcej »

wiper-pixel