WYDANIE ONLINE

Zasadniczo nie wolno nam zaplanować pracownikowi w pracy w taki sposób, że przyjdzie on do pracy w kolejnym dniu na wcześniejszą godzinę niż w dniu poprzednim (taką pracę możemy wprawdzie polecać, ale jako nieplanowaną w rozkładzie – i zrekompensować jako nadgodziny). Nie dotyczy to jednak tzw. ruchomego czasu pracy. Sprawdźmy, co rozlicza się w ramach tzw. doby pracowniczej, a co w ramach tygodnia pracowniczego (które zwykle nie pokrywają się z dobą i tygodniem kalendarzowym).

czytaj więcej »

Pracownik może wyrazić zgodę na potrącanie z jego wynagrodzenia sum, które nie są egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych. W tym jednak zakresie musimy stosować się do oświadczenia pracownika – zarówno co do terminu tych potrąceń, jak i ich wysokości. Co więcej – pracownik w każdym czasie może cofnąć taką zgodę.

czytaj więcej »

Pracownik, który wyrządzi pracodawcy szkodę, powinien ją naprawić. Niemniej jednak na to, ile rzeczywiście pracownik zapłaci, ma wpływ szereg czynników. Wysokość takiego odszkodowania zależy bowiem od tego, czy pracownik działał w sposób umyślny, czy też nie. Ponadto ważne jest też, czy szkoda nastąpiła w następstwie działania jednego czy kilku podwładnych.

czytaj więcej »

wiper-pixel