WYDANIE ONLINE

Wszyscy pracownicy, których pensja ustalona jest na poziomie wynagrodzenia minimalnego, od 1 stycznia 2017 r. muszą otrzymywać 2.000 zł brutto. Niemniej jednak wypłata co najmniej 2.000 zł nie oznacza, że taka kwota musi być wpisana w umowę. Ważne jest, aby po zliczeniu przysługujących pracownikowi składników wynagrodzenia nie otrzymał mniej niż wymagana kwota. Powstaje zatem pytanie – które składniki pensji mamy wliczać do wynagrodzenia minimalnego, a które będą z niego na pewno wyłączone? Od nowego roku mamy także obostrzenia dotyczące stawki minimalnej dla zleceniobiorców i świadczących usługi. Jakie są nasze nowe obowiązki w tym zakresie?

czytaj więcej »

Pracownik, który wyrządzi nam szkodę w sposób nieumyślny, opowiada za nią do wysokości maksymalnie 3-miesięcznego wynagrodzenia. Niemniej jednak wartość tej odpowiedzialności może być podniesiona, jeżeli powierzymy pracownikowi mienie z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się. W takiej sytuacji podwładny odpowiada do pełnej wysokości szkody. Abyśmy jednak mogli żądać od niego pełnej kwoty, musimy mu najpierw prawidłowo powierzyć to mienie. Prawidłowo, czyli jak?

czytaj więcej »

Jeżeli otrzymaliśmy od swojego podwładnego pismo dotyczące rozwiązania umowy, musimy sprawdzić, czy dokument taki zawiera wszystkie podstawowe elementy. Przykładowo, czy jest określony tryb rozwiązania umowy i data. Nie w każdym bowiem przypadku wypowiedzenie umowy przez pracownika będzie skuteczne.

czytaj więcej »

wiper-pixel