WYDANIE ONLINE

Książkę kontroli w większości wypełnia organ kontrolujący pracodawcę (np. inspektor pracy). Jednak niektóre kwestie musi wpisać pracodawca. Dotyczy to informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych lub uchyleniu takich zaleceń przez organ kontroli, jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny. Prowadzenie książki kontroli to zresztą niejedyny obowiązek pracodawcy w tym zakresie. Na przykład musi przechowywać upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i protokoły kontroli.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak mamy wyłonić obowiązkową reprezentację załogiChcemy w firmie wprowadzić 12-miesięczny okres rozliczeniowy. Nie mamy związków zawodowych, gdyż jesteśmy małym pracodawcą. Podobno, aby móc wprowadzić roczny okres rozliczeniowy, musimy wyłonić przedstawicieli pracowników. Jak tego dokonać? Czy pracownicy ci będą w jakiś sposób chronieni? Czemu jeszcze służy taki organ?

czytaj więcej »

Co świadczy o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę? Kiedy dochodzi do przejęcia tylko części zakładu? Czy pracownik może z tego powodu rozwiązać umowę? Jakie obowiązki ma pracodawca, który przejął pracowników i ten, który ich „oddał”? To tylko niektóre z pytań, jakie towarzyszą pracodawcy w przypadku poważniejszych zmian organizacyjnych. Oto tekst, który podsumowuje, co dokładnie – i kiedy – musimy wówczas zrobić.

czytaj więcej »

Jako pracodawcy mamy obowiązek ustalenia systemów i rozkładów czasu pracy dla poszczególnych grup pracowników. Planując pracę poszczególnych podwładnych, powinniśmy dostosować ją także do potrzeb biznesu i realizacji swoich celów. Czasem to jednak od pracownika może wyjść inicjatywa pracy w określonych godzinach czy dniach tygodnia. W jakiej formie podwładny powinien poprosić nas o taki indywidualny rozkład czasu pracy i czy zawsze mamy obowiązek go uwzględnić?

czytaj więcej »

wiper-pixel