WYDANIE ONLINE

W ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę pracodawca ma obowiązek wręczyć pracownikowi informację o warunkach zatrudnienia. W razie zmiany tych warunków należy zaktualizować dokument i ponownie poinformować pracownika. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Pracy – można tak stworzyć informację, żeby w niektórych wypadkach nie trzeba było wręczać nowego dokumentu podwładnemu.

czytaj więcej »

Definicja mobbingu została wprowadzona do Kodeksu pracy niemal 10 lat temu, wraz z określeniem obowiązków pracodawcy w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku. Nadal jednak nie brakuje sporów sądowych na tym polu. To niestety dowód na to, że pracodawcy nie wiedzą, jak zapobiegać mobbingowi oraz jak go zwalczać. Warto jednak wiedzieć, że choć za mobbing w miejscu pracy odpowiadamy my jako pracodawca, to wprowadzenie w zakładzie odpowiednich narzędzi oraz stosowanie się do nich może uchronić nas przed odpowiedzialnością i roszczeniami pracownika z tego tytułu.

czytaj więcej »

wiper-pixel