WYDANIE ONLINE

Stosowanie umowy o współpracy z samozatrudnionym przy jednoczesnym zachowaniu istotnych cech umowy o pracę powodować może uznanie danego stosunku prawnego za stosunek pracy. Zleceniodawca może w takiej sytuacji zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wykroczenie przeciwko prawom pracownika.  Jest to zagrożone karą grzywny 1.000 do 30.000 zł. Jak nie dopuścić do takiej sytuacji? Jak prawidłowo sformułować zapisy takiej umowy o współpracy?

czytaj więcej »

Kodeks pracy rozróżnia dwie sytuacje, gdy pracownik chce się dokształcać. Jedna z nich to podnoszenie kwalifikacji zawodowych z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą, a druga to zdobywanie lub uzupełnianie przez pracowników wiedzy i umiejętności na innych zasadach. W obu dokumentach można przyznać pracownikowi dodatkowe uprawnienia. Na co jednak zwrócić uwagę, żeby nie okazać się zbyt „hojnym”?

czytaj więcej »

Pracownicy niepełnoetatowi są potrzebni i obecni niemal w każdej firmie. Zatrudnianie ich daje możliwość takiej organizacji podmiotu, która pozwala na utrzymanie ciągłości pracy, bez naruszania przepisów dotyczących norm czasu pracy, a przede wszystkim oznacza elastyczność w planowaniu czasu pracy w stosunku do potrzeb biznesowych pracodawcy. Jednak, oprócz udogodnień, jakie daje zatrudnianie tej grupy pracowników, istnieje też kilka dodatkowych obowiązków po stronie pracodawcy. Potrzebne są np. dodatkowe zapisy w umowie o pracę. Zastanawiacie się, co musicie zapisać w umowie o pracę pracownika, którego zatrudniacie na niepełny etat? Jakie warunki zatrudnienia powinniście określić w informacji wręczanej takiemu pracownikowi? Na co musicie uważać, ustalając jego rozkład czasu pracy i wynagrodzenie? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w tym tekście.

czytaj więcej »

wiper-pixel