WYDANIE ONLINE

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy nie należą do przyjemnych – nawet wtedy gdy prowadzimy firmę bez zarzutu. Jednak ze względu na liczbę pracodawców i inspektorów – rutynowe kontrole zdarzają się dość rzadko. Dlatego też istnieje liczne grono pracodawców, którzy jak na razie nie zostali zweryfikowani przez PIP w kwestiach prawnej ochrony pracy oraz bhp. Część z podmiotów dotychczas nieskontrolowanych będzie mogła liczyć na kontrole o charakterze instruktażowym – bez sankcji – jeżeli tylko stwierdzone nieprawidłowości nie okażą się rażące.

czytaj więcej »

Pracownik ma prawo rozwiązać umowę z powodu naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec podwładnego. Zdarza się jednak, że takie działanie nie ma żadnych podstaw, a my tracimy z dnia na dzień pracownika. Musimy szukać zastępstwa, ponosimy koszty związane z nadgodzinami, gdyż dokładamy podwładnym pracy, którą dotychczas wykonywał pracownik. Czy można coś z tym zrobić? Czy możemy spowodować, że były pracownik zwróci nam choć część kosztów, które musieliśmy ponieść w związku z nieprzewidzianą utratą podwładnego? Tak – pracodawcy nie są tak zupełnie bezbronni.

czytaj więcej »

Kodeks pracy zawiera regulacje dotyczące kilku przerw w pracy. Niektóre z nich są obowiązkowe (obligatoryjne) i pracodawca musi pracownikowi je udzielić, a inne to przerwy dobrowolne (fakultatywne), które pracodawca może, ale nie musi wprowadzać. Warto wiedzieć, jak sformułować odpowiednie zapisy w wewnętrznych regulacjach pracodawcy (m.in. regulaminie pracy), aby ich skutki były zgodne z wolą pracodawcy i z przepisami prawa pracy.

czytaj więcej »

Sezon urlopowy to okres,  w którym każdy specjalista ds. kadrowych musi mieć „pod ręką” dokumenty związane z udzielaniem pracownikom urlopów wypoczynkowych – i to nie tylko wnioski urlopowe, ale też dokumenty niezbędne do przesunięcia terminu urlopu czy  do odwołania pracownika z urlopu. Trzeba więc zadbać o ich zgromadzenie.

czytaj więcej »

wiper-pixel