WYDANIE ONLINE

Od lutego 2016 roku umowa o pracę na czas określony podlega dwóm ograniczeniom – czasowemu oraz ilościowemu. Istnieje jednak możliwość niestosowania limitu takich umów. Aby można było z niego skorzystać, muszą być spełnione wyraźnie wskazane w Kodeksie pracy warunki.

czytaj więcej »

Ugodę można zastosować w przypadku powstania konfliktu (sporu) z pracownikiem gdy pracodawca chce ten spór szybko zakończyć i zapobiec złożeniu przez pracownika pozwu do sądu pracy lub zamierza kompromisowo zakończyć spór, który trafił już do sądu pracy.

czytaj więcej »

O terminie wykorzystania urlopu na żądanie decyduje pracownik. Pracodawca nie musi się jednak zawsze godzić na wniosek podwładnego. Powinien to uczynić wtedy, gdy wolne udzielone pracownikowi nie będzie szkodziło interesom pracodawcy.

czytaj więcej »

Brak wynagrodzenia, obniżone uposażenie lub brak zapłaty za czas usuwania wad – takie konsekwencje może ponieść pracownik, który z własnej winy wadliwie wykona swoją pracę. Warto poinformować pracownika, jakie mogą być skutki nienależytego wykonywania swoich obowiązków.

czytaj więcej »

wiper-pixel