Uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek

ZUS na swoich stronach internetowych poinformował, że udostępnił uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności kładek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 25 marca 2020 r.

W związku ze zmianą przepisów został wydłużony termin, w którym nie funkcjonują żłobki, przedszkola, szkoły i inne placówki, do których dzieci uczęszczają. Obecnie trwają prace nad zmianą ustawy, która wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dotyczy to m.in. przedłużenia okresu, za który będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku wydłużenia okresu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola,  szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Zwróćmy uwagę, że nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r.

Pakiet Osłonowy przygotowany przez rząd w związku ze skutkami koronawirusa

Polski rząd wprowadza Tarczę Antykryzysową, czyli PAKIET OSŁONOWY, którego wartość szacowana jest na 211 mld zł. Chodzi o to, aby jak najszybciej wprowadzić rozwiązania, które ograniczą negatywne skutki pandemii i wywołanej przez nią recesji dla polskich pracowników i przedsiębiorstw. Jeszcze nie znamy wszystkich szczegółów – co jest zrozumiałe, ponieważ to wyjątkowe rozwiązanie pojawiło się zaledwie w ciągu dwóch tygodni od momentu wykrycia w Polsce pierwszej osoby zarażonej wirusem SARS-CoV-2.