nr 120

Kwestionariusze osobowe – stanowisko ministerstwa w sprawie przeglądu danych ze względu na RODO

Pracodawca nie obowiązku zmiany/aktualizacji treści sporządzonego na początkowym etapie pracy (zatrudnienia) kwestionariusza osobowego w przypadku np. zmiany nazwiska pracownika. Dodatkowo, usuwanie/zaczernianie danych zawartych w treści sporządzonego wcześniej kwestionariusza osobowego dla pracownika mogłoby zostać zakwalifikowane jako próba fałszowania tego dokumentu. Tak wynika ze stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2020 r. będącego odpowiedzią na pytanie zadane przez redakcję.

Krótszy – 12-miesięcznu okres delegowania pracowników

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmiany przepisów o delegowaniu pracowników na terytorium RP. Nowe przepisy mają ograniczyć okres delegowania pracowników do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia tego okresu o kolejne 6 miesięcy na podstawie umotywowanego powiadomienia złożonego do PIP.

Kiedy usunąć z części D akt osobowych dokumenty związane z karą porządkową, jeżeli pracownik odszedł z firmy przed upływem roku nienagannej pracy – stanowisko ministerstwa

Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. W przypadku gdy stosunek pracy ukaranego karą porządkową pracownika uległ rozwiązaniu przed upływem roku nienagannej pracy i pracownik nie wykonuje już pracy u tego pracodawcy, nie ma obiektywnie sensu stricto możliwości zrealizowania ww. przesłanki. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby – zwłaszcza w takiej sytuacji – pracodawca z własnej inicjatywy uznał wymierzoną pracownikowi karę za niebyłą i usunął z akt osobowych pracownika zawiadomienie o ukaraniu np. po upływie roku od ukarania. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na pytanie redakcji.

Nr 119

Odszkodowanie gwarancyjne dla pracownika zwolnionego dyscyplinarnie – kiedy pracodawca będzie musiał je wypłacić

Pracodawca musi liczyć się z koniecznością zapłaty odszkodowania gwarancyjnego należnego pracownikowi za przedwczesną utratę zatrudnienia, jeśli: przedwcześnie – wbrew przewidzianym w zakładowych aktach prawa pracy gwarancjom trwałości zatrudnienia – rozwiąże z pracownikiem stosunek pracy w trybie dyscyplinarnym i w procesie wszczętym wskutek wniesienia odwołania od „dyscyplinarki” nie zdoła wykazać, że pracownik faktycznie dopuścił się zachowania, które uzasadniało rozwiązanie z nim umowy o pracę w trybie art. 52 kp. Wyrok SN z 2 kwietnia 2019 r., I PK 12/18

Kogo w 2020 roku skontroluje PIP w 2020 roku?

W 2020 roku PIP zamierza przeprowadzić 72 tys. kontroli. W planach inspekcji pracy jest kontynuowanie zadań obejmujących kontrole: legalności zatrudnienia, przestrzegania prawa wobec pracowników tymczasowych i prawidłowości delegowania pracowników. PIP zapowiada też m.in. aktywność kontrolną w zakresie PPK.

Umowa na okres próbny – kiedy można ją zawrzeć, na jakich zasadach i co w niej zapisać

Od generalnej zasady, że umowę na okres próbny z konkretnym pracownikiem możemy zasadniczo zawrzeć tylko raz i to tylko na początku zatrudnienia (przed innymi umowami), są wyjątki. Powstaje więc pytania, kiedy możemy z tą samą osobą jeszcze raz zawrzeć umowę na okres próbny, czy umowy na okres próbny są limitowane oraz co zapisać w umowie na okres próbny. Nie zawsze też jesteśmy pewni, w jaki sposób możemy rozwiązać taką umowę.

Nr 118

W jaki sposób podwyższenie płacy minimalnej w 2020 r. wpłynie na PPK?

Podniesienie stawki minimalnego wynagrodzenia od 2020 roku oznacza, że więcej osób będzie mogło obniżyć wpłatę podstawową. Jednocześnie na rachunki osób najmniej zarabiających firmy wpłacą wyższe kwoty. W 2020 r. wynagrodzenie minimalne znacznie wzrosło i obecnie jest ustalone na poziomie 2.600 zł.

Upominki świąteczne zakupione w listopadzie, a wręczone pracownikom w grudniu – kiedy rozliczyć

Pytanie: 20 grudnia br. pracodawca rozda pracownikom upominki świąteczne. Oczywiście doliczy je do przychodu pracowników. Ale kiedy powinno to nastąpić? Wynagrodzenia pracodawca wypłaca 8. dnia każdego miesiąca z dołu. Wypłata za listopad zostanie przelana na konta pracowników 8 grudnia (przed wręczeniem prezentów), a wypłata za grudzień – 8 stycznia. Prezenty już przychodzą od dostawców, więc część faktur będzie z datą listopadową. Czy pracodawca może wartość prezentów doliczyć do wypłat za grudzień wypłaconych w styczniu?

Rozwiązanie umowy ustnie lub e-mailem – czy jest skuteczne

Pytanie: Pracownik, zatrudniony na czas nieokreślony, ustnie oraz e-mailem ustalił z pracodawcą, że odejdzie z końcem miesiąca (30 listopada), po czym poszedł na zwolnienie lekarskie. Czy rozwiązanie umowy dochodzi do skutku na podstawie e-maila, czy też musi być dokument formalny, np. spisane porozumienie stron? Co w sytuacji gdy przełożony rozmawiał nieformalnie z pracownikiem, żeby został w pracy do końca miesiąca? Czy jeżeli pracownik uda się na zwolnienie lekarskie w tym czasie, to pracodawca może przyjąć, że dogadał się z pracownikiem na koniec miesiąca i zakończyć mu tak umowę?